Περιγραφή Υπηρεσιών

Σκοπός της εν λόγω υπηρεσίας, είναι η αποστολή SMS, σε λίστες παραληπτών για διάφορα γεγονότα (π.χ. ανακοινώσεις, γιορτές, ευχές κ.α.).

Οι δυνατότητες που παρέχονται από την υπηρεσία είναι οι κάτωθι: