Επικοινωνία  

NovelTech Co.
Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης
Βασιλικα Βουτών
Τ.Κ. 700 13
Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο: 30-2810-391861 
Fax: 30-2810-391860 
Web site: http://www.noveltech.gr
Email: info@noveltech.gr